Organizacja społeczeństwa - Archiwum

Zasady organizacji społecznej cz. 6

Podczas gdy socjalistyczna krytyka wykrywa wciąż wzmagający się przedział między robotnikiem a jego środkami pracy, pozytywny program socjalizmu stawia sobie za cel połączenie robotnika z jego środkami wytwórczości na nowo i to na wyższym stopniu rozwoju ekonomicznych sił wytwórczych. W „manifeście komunistycznym” został ten proces rozwojowy w istotnie genialny sposób przedstawiony następującymi słowy: „Zniesienie obecnych [&hellip

Czytaj dalej...

Zasady organizacji społecznej cz. 5

Teraz sprzedaje pracę żony i dzieci. Staje się handlarzem niewolników. Już A. Smith widział w społeczeństwie mieszczańskim społeczeństwo wymienne, w którym „każdy jest poniekąd kupcem”. Nie myślał jednak jeszcze o tym, że kupcy są zarazem handlarzami niewolników, którzy wraz z ludzką siłą roboczą i całego człowieka na rynek wywożą. Na razie dostrzegł tylko pierwiastek dobroczynny [&hellip

Czytaj dalej...

Zasady organizacji społecznej cz. 4

Tutaj zaczyna się krytyka współczesnego socjalizmu, który dąży do uzupełnienia i rozwinięcia idealnych zasad liberalizmu i indywidualizmu w społecznych i ekonomicznych stosunkach. Usiłuje on stworzyć organizację ekonomiczną, która umożliwiłaby rozwój jednostek zgodny z ideałami wolności i sprawiedliwości. Dla tego to ostrze krytyki socjalistycznej zwraca się głównie przeciw pojęciu własności; dla tego też jego teoria ekonomiczna [&hellip

Czytaj dalej...

Zasady organizacji społecznej cz. 3

Marks opisał ten proces w dziejach rozwoju kapitału: „Skąd bierze początek pierwotne nagromadzenie kapitału, tj. jaka jest jego geneza historyczna? O ile nie jest bezpośrednią zamianą niewolników i poddanych, tj. prostą zmianą formy, jest wywłaszczeniem bezpośredniego wytwórcy, tj. zniesieniem własności prywatnej opartej na własnej pracy. Człowiek dla egzystencji ludzkiej nieodzownie potrzebuje własności, tj. pewnej sumy [&hellip

Czytaj dalej...

Zasady organizacji społecznej cz. 2

W deklaracji praw człowieka i obywatela powiedziano. „Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, a zatem wszyscy mają według miary swych zdolności równy dostęp do wszelkich publicznych godności, stanowisk i urzędów, tylko ich talenty i cnoty mogą o różnicy między niemi stanowić. Widzieliśmy, jak liberalizm w ciągu swego rozwoju zrzekał się swych ideałów, a zrzec się [&hellip

Czytaj dalej...

Zasady organizacji społecznej cz. 1

Do najciekawszych i najważniejszych zagadnień społeczno-przyrodniczych należy badania stosunku jednostki do społeczeństwa i dziejów jej gatunku. Człowiek rodzi się w społeczeństwie ludzkim nagi i bezbronny; ale w wyobrażeniach i uczuciach członków tego społeczeństwa wytworzyły się pojęcia społecznych obowiązków i dzięki temu indywidualny rozwój dziecka wspierany bywa duchowymi i materialnymi środkami. Można mierzyć stopień zobyczajenia różnych [&hellip

Czytaj dalej...