Ponieważ Weissmann opiera się na doświadczeniach embriologicznych, należy podać ogólne zarysy tej gałęzi wiedzy. Każdy wyższy organizm jest pierwotnie pojedynczą komórką, fizjologicznym organizmem pierwotnym, komórką płciową lub zarodkową. Z tej pierwotnej komórki zarodkowej rozwija się przez proces dojrzewanie jaja, zapłodnienie i rozczłonkowanie, przechodząc najrozmaitsze, stopniowania – organizm wyższy, albo w ciele macierzystym. Jak u ssawców, albo w specjalnej skorupie, jak u jaj, lub też w wodzie, jak u ryb. Przez ilościowy i jakościowy podział pracy tj. przez to, że komórka jaja dzieli się na wielką ilość komórek pochodnych, a te komórki przejmują na siebie poszczególne odrębne funkcje, powstają różne systemy narządów, mięśniowy, nerwowy, kostny itp. Do tych systemów należą jednak także jako wytwór samodzielnego rozwoju gruczoły płciowe, jądra u płci męskiej, jajniki u żeńskiej. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa komórki płciowe gruczołów płciowych pochodzą wprost od pierwotnie zapłodnionej komórki jajka, tak samo jak komórki wszystkich innych organów, zatem nie krystalizują się, jak przypuszczał Darwin, w organizmie dojrzałym z wytworów organów innych.