Ewolucjonizm

Ewolucjonizm

W obrębie lądu afrykańskiego rolnictwo i pasterstwo przedstawiają powszechne niemal źródła utrzymania i albo istnieją jednocześnie obok siebie, albo co zdarza się częściej, jedno z nich panuje zupełnie z kompletnym wyłączeniem drugiego; co zaś do myślistwa, jest ono u wielu ludów jedynym sposobem zarobku, ale grupy etniczne, znajdujące się na takim niskim poziomie kultury, oraz okolice, służące im za przytułek, stanowią w ogólnym obszarze lądu afrykańskiego wielkość mało wpływową. W zasadzie więc, pomiędzy człowiekiem a przyrodą jest tam obecne środowisko, stworzone przez istotę ludzka i nieomieszkujące oddziaływać. Jednak ląd afrykański, dzięki swojej strukturze i położeniu i wynikającemu stąd rozmieszczeniu opadów, innym jeszcze przyczynom (zwłaszcza rozmieszczeniu sławnej Olossina mordicans, tj. muchy tze-tze), wreszcie niskiemu poziomowi stosunków społecznych, posiada wyraźnie wyodrębnione terytoria mezologiczno-przyrodzone, nie tak jak w Europie i częściowo Azji, w których posunięta kultura zerwała dawny a bliski związek pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. (Rozpatrując obszary mezologiczne Afryki będziemy w ogólnym zarysie trzymali się klasyfikacji, wytkniętej przez A. de Preville’a).