Zmienność i dziedziczność - Archiwum

Zmienność i dziedziczność cz. 23

I to również zaznacza Weissmann, że przez stale powtarzający się dobór w pewnym określonym kierunku wywołać można progresywną zmianę danej części ciała i że kierunek zmiany danego organu zależy od jego użyteczności. Głębszy związek zachodzący według Weissmanna między pożytecznością danej zmiany, a je rzeczywistym dokonywaniem się, jest to wykazany przeze mnie stosunek zmiany zarodkowej do [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 22

Zmiana i zdolność zarodkowa jest przyczyną używalności i zdolności wyćwiczenia pewnego organu, ale użycie i ćwiczenie jest przyczyną naturalnego doboru w walce o byt. Gdy Weissmann mówi, że nie możemy ocenić wartości doborowej pewnej zmiany, to musimy odpowiedzieć, że wartość tej zmiany w rozwiniętym organie jest zupełnie widoczną. Hodowca zwierząt według użycia organu ocenia wartość [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 21

Selekcjoniści mylą się, gdy mniemają, że użycie lub bezczynność organów nie grają żadnej roli przy powstawaniu gatunków przez naturalny dobór. Musieliby jeszcze dowieść, że zmiany zarodkowe występujące u osobnika z konieczności muszą również występować i u jego potomstwa względnie u wszystkich komórek zarodkowych jego gruczołów płciowych. Sądzę, że chybione i odwrotne rezultaty sztucznej hodowli świadczą [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 20

Powstawanie gatunków przez zmiany, dziedziczność i dobór zmian,musi się opierać na przypuszczeniu, że zmianom pojawiającym się w ciągu rozwoju osobnika towarzyszą odpowiednie zmiany uzdolnień jego komórek zarodkowych w organach płciowych. Każe ono przypuszczać, że komórka zarodkowa, z której się rozwinął organizm dojrzały, z komórkami zarodkowymi tegoż organizmu pozostaje w stosunku pokrewieństwa, że i jedna i [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 19

Zdaje się, że Weissmann chwilowo zupełnie zapomina o tej okoliczności, gdyż inaczej nie powinien by tak zwalczać znaczenia użytku lub bezczynności organów dla naturalnej hodowli, jakkolwiek z punktu widzenia swej teorii dziedziczności zwalczał je słusznie. W swej teorii dziedziczności stwierdzając ciągłość plazmy zarodkowej zwalcza on w istocie rzeczy tylko bardzo powierzchowne i niedokładne wyobrażenie procesu [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 18

Weissmann myśli tylko o dziedziczności i to tak dalece, że zagadnienie ogólne powstawania gatunku prawie zupełnie traci z oczu. Jego przeciwnicy znowuż myślą wyłącznie o tern ostatnim, gdy dziedziczność cech nabytych poczytują za nieodzowną konieczność, zapominając o specjalnej kwestii fizjologicznego procesu dziedziczności. W pojmowaniu tej ostatniej jest Weissmann stanowczo najbardziej postępowym badaczem między biologami. Zdaje [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 17

Niezaprzeczenie ustrojowe przyczyny odżywiania i nerwowych bodźców działają na zarodek i wywołują w nim zmiany. Temu i Weissmann bynajmniej nie przeczył. Ustrój organizmu istotnie zależnym jest od zewnętrznych warunków bytu, jest więc rzeczą naturalną i konieczną szukać przyczyny odmian we wpływach odżywiania i nerwowych bodźców w pierwszym rzędzie, a dopiero w drugim w amfimixii, w [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 16

Ważną jest tutaj rzeczą zaznaczyć, że zwolennicy dziedziczności cech nabytych, nigdy nie próbowali poważnie zbadać organicznych podstaw tej dziedziczności, tj. materialnego i przyczynowego związku między organizmem a zarodkiem. Jakim sposobem organizm i jego otoczenie oddziaływają na gruczoły zarodkowe żyjących w organizmie komórek płciowych? Jak oddziaływają zmiany zachodzące w organizmie na właściwości zarodka? Są to ogólnie [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 15

Wilckens odrzuca dziedziczność zewnętrznych lub sztucznych uszkodzeń i kalectw, natomiast przyjmuje dziedziczność zmian czynnościowych, klimatycznych i z odżywiania wynikłych. Utrzymuje on o powstaniu angielskiego konia pełnej krwi, iż przez ciągłe ćwiczenie na torze wyścigowym i dalsze hodowanie najszybszych rumaków, potomstwo przodków rasy, najzupełniej zmieniło pierwotny kształt ciała. Na to odpowiada Weissmann, że nie wyścigi w [&hellip

Czytaj dalej...

Zmienność i dziedziczność cz. 14

Ale, w miarę jak podnosimy się do wyższych typów zwierzęcych, działanie ich w coraz wyższym stopniu łączy się z dziedzicznością cech nabytych aż wreszcie u zwierząt o bardzo skomplikowanej budowie dziedziczność cech nabytych nie tylko już ważną ale może nawet główną przyczynę rozwoju stanowi. Widzieliśmy już wszakże, że naturalny dobór nie może żadnych innych odmian [&hellip

Czytaj dalej...