Zmienność i dziedziczność - Archiwum

Antropogeneza

I to również zaznacza Weissmann, że przez stale powtarzający się dobór w pewnym określonym kierunku wywołać można progresywną zmianę danej części ciała i że kierunek zmiany danego organu zależy od jego użyteczności. Głębszy związek zachodzący według Weissmanna między pożytecznością danej zmiany, a je rzeczywistym dokonywaniem się, jest to wykazany przeze mnie stosunek zmiany zarodkowej do [&hellip

Czytaj dalej...

Eukariota

Zmiana i zdolność zarodkowa jest przyczyną używalności i zdolności wyćwiczenia pewnego organu, ale użycie i ćwiczenie jest przyczyną naturalnego doboru w walce o byt. Gdy Weissmann mówi, że nie możemy ocenić wartości doborowej pewnej zmiany, to musimy odpowiedzieć, że wartość tej zmiany w rozwiniętym organie jest zupełnie widoczną. Hodowca zwierząt według użycia organu ocenia wartość [&hellip

Czytaj dalej...

Kodon

Selekcjoniści mylą się, gdy mniemają, że użycie lub bezczynność organów nie grają żadnej roli przy powstawaniu gatunków przez naturalny dobór. Musieliby jeszcze dowieść, że zmiany zarodkowe występujące u osobnika z konieczności muszą również występować i u jego potomstwa względnie u wszystkich komórek zarodkowych jego gruczołów płciowych. Sądzę, że chybione i odwrotne rezultaty sztucznej hodowli świadczą [&hellip

Czytaj dalej...

Komórki eukariotyczne

Powstawanie gatunków przez zmiany, dziedziczność i dobór zmian,musi się opierać na przypuszczeniu, że zmianom pojawiającym się w ciągu rozwoju osobnika towarzyszą odpowiednie zmiany uzdolnień jego komórek zarodkowych w organach płciowych. Każe ono przypuszczać, że komórka zarodkowa, z której się rozwinął organizm dojrzały, z komórkami zarodkowymi tegoż organizmu pozostaje w stosunku pokrewieństwa, że i jedna i [&hellip

Czytaj dalej...

Dualizm

Zdaje się, że Weissmann chwilowo zupełnie zapomina o tej okoliczności, gdyż inaczej nie powinien by tak zwalczać znaczenia użytku lub bezczynności organów dla naturalnej hodowli, jakkolwiek z punktu widzenia swej teorii dziedziczności zwalczał je słusznie. W swej teorii dziedziczności stwierdzając ciągłość plazmy zarodkowej zwalcza on w istocie rzeczy tylko bardzo powierzchowne i niedokładne wyobrażenie procesu [&hellip

Czytaj dalej...

Rodzaje doboru naturalnego

Weissmann myśli tylko o dziedziczności i to tak dalece, że zagadnienie ogólne powstawania gatunku prawie zupełnie traci z oczu. Jego przeciwnicy znowuż myślą wyłącznie o tern ostatnim, gdy dziedziczność cech nabytych poczytują za nieodzowną konieczność, zapominając o specjalnej kwestii fizjologicznego procesu dziedziczności. W pojmowaniu tej ostatniej jest Weissmann stanowczo najbardziej postępowym badaczem między biologami. Zdaje [&hellip

Czytaj dalej...

Naturalizm

Niezaprzeczenie ustrojowe przyczyny odżywiania i nerwowych bodźców działają na zarodek i wywołują w nim zmiany. Temu i Weissmann bynajmniej nie przeczył. Ustrój organizmu istotnie zależnym jest od zewnętrznych warunków bytu, jest więc rzeczą naturalną i konieczną szukać przyczyny odmian we wpływach odżywiania i nerwowych bodźców w pierwszym rzędzie, a dopiero w drugim w amfimixii, w [&hellip

Czytaj dalej...

Bezpośrednie dowody ewolucji

Ważną jest tutaj rzeczą zaznaczyć, że zwolennicy dziedziczności cech nabytych, nigdy nie próbowali poważnie zbadać organicznych podstaw tej dziedziczności, tj. materialnego i przyczynowego związku między organizmem a zarodkiem. Jakim sposobem organizm i jego otoczenie oddziaływają na gruczoły zarodkowe żyjących w organizmie komórek płciowych? Jak oddziaływają zmiany zachodzące w organizmie na właściwości zarodka? Są to ogólnie [&hellip

Czytaj dalej...

Kreacjonizm w literaturze

Wilckens odrzuca dziedziczność zewnętrznych lub sztucznych uszkodzeń i kalectw, natomiast przyjmuje dziedziczność zmian czynnościowych, klimatycznych i z odżywiania wynikłych. Utrzymuje on o powstaniu angielskiego konia pełnej krwi, iż przez ciągłe ćwiczenie na torze wyścigowym i dalsze hodowanie najszybszych rumaków, potomstwo przodków rasy, najzupełniej zmieniło pierwotny kształt ciała. Na to odpowiada Weissmann, że nie wyścigi w [&hellip

Czytaj dalej...

Melanizm

Ale, w miarę jak podnosimy się do wyższych typów zwierzęcych, działanie ich w coraz wyższym stopniu łączy się z dziedzicznością cech nabytych aż wreszcie u zwierząt o bardzo skomplikowanej budowie dziedziczność cech nabytych nie tylko już ważną ale może nawet główną przyczynę rozwoju stanowi. Widzieliśmy już wszakże, że naturalny dobór nie może żadnych innych odmian [&hellip

Czytaj dalej...