O powstawaniu gatunków

O powstawaniu gatunków

Jeśli jest dobrze odżywiany, to i komórki zarodkowe będą dobrze odżywiane, a odwrotnie jeśli jest wątłym i chorowitym, to i komórki zarodkowe, będą marnie rosły, a i to można przypuścić, że te wpływy także i specjalnie, to jest na pewne części komórek zarodkowych oddziaływać mogą. To jednak zupełnie co innego niż wyobrażać sobie, że organizm zmiany wywołane przez wpływy zewnętrzne w ten sposób na komórki zarodkowe przenosić może, że ono w następującym pokoleniu rozwijają się znowuż o tymże samym czasie i w tym sam miejscu ciała co w organizmie rodzicielskim. W organizmie nie może powstać nic takiego, co nie tkwiło w nim jako wrodzona skłonność, gdyż każda „nabyta” cecha nie jest niczym innym niż reakcją organizmu na bodźce zewnętrzne. Lepsze lub gorsze odżywianie wyniki ćwiczenia i wprawy, użytku lub bezczynności pewnych organów, nie mogą wywoływać zmian dziedzicznych, nie mogą być przekazywane następnym pokoleniom; są to, żeby się tak wyrazić, cechy przemijające. Weissmann główną przyczynę zmienności widzi w płciowym połączeniu dwóch osobników, w dwupłciowym rozmnażaniu i w nim również przyczynę dziedzicznych, indywidualnych charakterów.