Religia monoteistyczna

Religia monoteistyczna

W. Haacke pisze: „Organizm czyni organizmem właśnie posiadanie cech nabytych”. Jest on silnie przekonanym, że tylko powrót do zarysów teorii stworzenia Lamarcka biologii na dobre wyjść może, oraz że, jeśli ta nauka nie ma popaść w stagnację, musi wsiąść rozbrat ze znaczną częścią poglądów Darwina. Skoro tylko ustali się przekonanie, że tylko przyjmując dziedziczność cech nabytych dzieje stworzenia organizmów w zadowalający sposób wyjaśnić można, wyjdzie biologia z tej fazy rozwoju, na której od lat wielu pozostaje. Musiałyby nas chyba mylić wszelkie wskazówki, gdyby w zasadniczych poglądach biologii nie miał wkrótce nastąpić gruntowny przewrót. Organy zwierzęcego ciała pochodzenie swe zawdzięczają dziedzicznie przekazywanym następstwom użycia lub bezczynności; dziedziczenie cech nabytych jest przyrodzoną koniecznością. Spencer również stara się wykazać „Niedostateczność hodowli naturalnej”, przy czym zaznacza, że czuciowość dotykowych różnic nie jest następstwem ani doboru naturalnego, ani przetrwania najzdolniejszych, lecz wyłącznie tylko dziedziczności cech nabytych 3). Dobór naturalny i przetrwanie najodpowiedniejszych działa prawie wyłącznie w całym świecie roślinnym i w całym niższym świecie zwierzęcym, którego znamienną cechą jest względna bierność.