Przekształcanie rasy - Archiwum

Dobory

Dobory, jako dźwignia przekształcania składu emocjonalnego narodu i nadawania innej fizjonomii duchowej, działają szybko i silnie. Posiadają one taki charakter również w świecie zwierzęcym. Kiedy wprowadzono po raz pierwszy gęsi do Bogota, tylko niewiele zniosło jaja; z nich połowa się nie wylęgła, z wylęgnionego potomstwa połowa zdechła w pierwszym miesiącu, lecz te, które wyżyły, zaaklimatyzowały [&hellip

Czytaj dalej...

Ewolucja plemienności

Ewolucja duchowości plemiennej polega na tym, że we wzorze ogólnym pewne rzędy giną, a w rzędach wykładniki procentowe ulegają zmianie. W razie istnienia stale działających przyczyn, każde nowe pokolenie będzie szczuplej lub obficiej uposażone w osoby określonego typu duchowego. Podczas dzikości i w okresie niższego barbarzyństwa otoczenie przyrodzone spełnia zadanie regulatora, pozostawiającego przy życiu jedynie [&hellip

Czytaj dalej...

Zmiany

Zmiany, nastające w pewnym gatunku świata organicznego, fizyczne lub duchowe, mogą teoretycznie podążać w dwojaki sposób. Jedne z nich ogarniają cały ogół jego przedstawicieli, drugie tylko niektórych członków rozpatrywanej grupy. Są to: transmutacja i dobór. Zmiany pierwszego rodzaju możemy przyrównać do tego wypadku, kiedy wszystkie zasiane nasiona jednocześnie wypuszczają pędy do góry; pędy równolegle wyrastają [&hellip

Czytaj dalej...

Forma konkretna

Forma konkretna z biegiem czasu ulega przekształceniu. Ażeby pojąć mechanizm tej zmienności, winniśmy o tym pamiętać, że dziedziczność rządzi zarówno sferą zjawisk duchowych, jak i fizycznych. Musimy bowiem przyznać dziedziczność takich cech, jak energia lub ślamazarność charakteru, skrytość lub otwartość, jak, w ciągu dalszym, uzdolnienia umysłowe, właściwości emocjonalne, skłonności odrębnych organów, naturalnie z pewnym, zrozumiałym [&hellip

Czytaj dalej...

Mechanizm przekształcania rasy

W obrębie rasy fizycznej pewne określone właściwości w budowie ciała i jego organów są wspólne każdemu z jej przedstawicieli. Przymioty te wahają się w pewnych granicach, ale zawsze ciążą w określonym kierunku, innymi słowy posiadają wspólny punkt zbieżności. Rasa psychiczna nie przedstawia takiej jednolitości. Zbieżność, właściwa rasie fizycznej, istnieje w zakresie rasy psychicznej co najwyżej [&hellip

Czytaj dalej...