Naturalizm

Naturalizm

Niezaprzeczenie ustrojowe przyczyny odżywiania i nerwowych bodźców działają na zarodek i wywołują w nim zmiany. Temu i Weissmann bynajmniej nie przeczył. Ustrój organizmu istotnie zależnym jest od zewnętrznych warunków bytu, jest więc rzeczą naturalną i konieczną szukać przyczyny odmian we wpływach odżywiania i nerwowych bodźców w pierwszym rzędzie, a dopiero w drugim w amfimixii, w której dwie różne odmiany łączą się i przez to połączenie nową kombinację cech wywołują. Jakkolwiekbyśmy w ogóle z konieczności przyjęli wpływ całego organizmu na komórki zarodkowe, to jednak w szczególności musimy przyznać słuszność Weissmannowi, że jego przeciwnicy nie mogą przytoczyć żadnych materialnych dowodów, by nabyta zmiana pewnej części ciała odpowiednie i równoległe zmiany w zarodku miała wywoływać i to w ten sposób, by w organizmie rozwijającym się występowała w tej samej formie. Z drugiej jednak strony wbrew Weissmannowi zaznaczyć należy, że zmiany nabyte bądź co bądź w naturalnej historii rozwoju organizmów z konieczności rolę odegrać musiały, i że jego przeciwnicy bardzo słusznie wciąż na nowo na to się powołują. Co do mnie sądzę, że sprzeczności polegają w znacznej części na nieporozumieniu oraz na okoliczności, że obie strony z przeciwnego punktu widzenia swojo rozumowania wywodzą.