Wraz z powstaniem rodu ludzkiego na ziemskim placu boju pojawiły się nowe sfery życia, historia i społeczeństwo. Wprawdzie jako uczeni rozprawiamy o dziejach zwierząt i zwierzęcym społeczeństwie, ale zwierzęta nie posiadają logicznej świadomości swych dziejów i swego społeczeństwa. Na tym polega zasadnicza różnica, która dobór organiczny przeobraża w specjalną formę społecznego i historycznego doboru i daje początek temu procesowi rozwoju życia, który nazywamy kulturą zaznaczając jego względne przeciwieństwo do dziejów przyrody. Istnieją tylko mniej lub więcej mgliste przypuszczenia co do miejsca i chwili pojawienia się rodu ludzkiego na ziemi. I to również jest nie pewnym, czy ród ludzki pochodzi od jednego czy kilku rodów przedludzkich. Jak daleko nasza świadomość historyczna i nasza wiedza w głąb mrocznych, przedhistorycznych czasów sięgnąć zdoła,spotykamy się z człowiekiem już jako z ustaloną istotą podzieloną na plemiona i rasy, które mimo pewnych odmian i stopniowań w ogóle przedstawiają pewien jednolity typ fizyczny i umysłowy.