To zaznaczenie rodzaju i stopnia udoskonalenia środków wytwórczości, narzędzi pracy, jako służących społeczeństwu za podstawę do stworzenia wyższej kultury i warunkujących przebieg walki o byt wewnątrz tego społeczeństwa, wykazuje zasadniczą łączność z przyrodoznawczą metodą Darwina. W pewnej nadzwyczaj zajmującej a pełnej doniosłego znaczenia uwadze, zawartej w „Kapitale“ – Marks wprowadza swą ekonomiczną teorię form społecznych w ściślejszy metodyczny związek z biologiczną nauką Darwina o rozwoju gatunków zwierzęcych. W rozdziale o rozwoju mechaniki pisze: „Darwin zainteresował nas działaniem technologii naturalnej, tj. tworzeniem się organów roślinnych i zwierzęcych, jako narzędzi wytwórczości w życiu zwierząt i roślin. Czyż dzieje tworzenia się organów wytwórczych człowieka społecznego, materialnej podstawy każdej organizacji społecznej nie zasługują również na uwagę? A czyż nie byłoby łatwiej zbadać je wobec tego, że jak mówi Yico, historia człowieka tym się różni od historii naturalnej, że pierwszą zrobiliśmy sami, a drugą nie? Technologia odkrywa nam czynny stosunek człowieka do natury, bezpośredni proces jego wytwórczości życiowej, a stąd i jego społecznych stosunków i z nich wynikających umysłowych wyobrażeń.