Ten ekonomiczny i na wskroś przyrodoznawczy pogląd na dzieje ludzkie spotyka Marks już w zastosowaniu do przedhistorycznych badań: „Jakkolwiek dotychczas historycy mało byli obeznani z rozwojem wytwórczości materialnej, zatem z podstawą wszelkiego społecznego życia, a stąd i wszelkiej historii we właściwym znaczeniu, to przynajmniej epoki przedhistoryczne na podstawie przyrodniczych, więc nie tak zwanych historycznych badań dzielono według materiałów używanych na narzędzia i bronie na okres kamienny, brązowy i żelazny.

Engels oznajmia, iż Marks nosił się z zamiarem zestawienia wyników badań Morgana nad społeczeństwami pierwotnymi z własnymi rezultatami materialistycznych historycznych dociekań, przez co ich doniosłe znaczenie stałoby się tym bardziej uderzającym. Przytacza on również kilka krytycznych uwag, w których Marks uzupełnia wywody ekonomiczne fizjologicznymi i określa pogląd materialistyczny w ten sposób, że momentem historycznym rozstrzygającym w ostatniej instancji jest bezpośrednia produkcja z reprodukcja życia. „Ta jednak jest dwojakiego rodzaju: z jednej strony wytwarzanie środków życiowych, żywności, ubrania, mieszkania i niezbędnych do tego narzędzi, z drugiej tworzenie ludzi czyli podtrzymywanie gatunku. Instytucje społeczne, wśród których żyją ludzie danej epoki historycznej i danego kraju, zawarunkowane są przez oba rodzaje produkcji; przez dzieje rozwoju pracy z jednej, rodziny z drugiej strony“.