Dokonywający się w łonie naszego rodzaju dobór jest bardzo rozmaitym na rozmaitych stopniach społecznego rozwoju. Nie zależy on tylko od organicznego ustroju hordy, plemienia, rasy, lecz także w znacznej mierze od technicznego uzbrojenia i ekonomicznej wytwórczości a również i od sil umysłowych i moralnych, to też warunki i wyniki walki i doboru nie wszędzie i nie w każdym czasie bywają równomierne. Rozróżnienie to ma doniosłe znaczenie dla oceny działania doboru naturalnego w obrębie rodu ludzkiego. Zasługą Schaff lego jest wykazanie, że każdą epokę cechowała właściwa jej forma doboru społecznego. Przed nim już De Candolle usiłował w pomysłowy sposób ustalić warunki, które na różnych stopniach kultury towarzyskiej określają dobór społeczny ludzi. Warunki doboru naturalnego u ludzi dzikich są wzrok bystry, słuch subtelny, silne mięśnie, odporność na zimno i gorąco, wilgoć i głód, a pod względem moralnym i umysłowym, chytrość, przenikliwość, dar wymowy, odwaga, zręczność w myślistwie i rybołówstwie i t. p. Tak samo bada warunki u ludów barbarzyńskich i cywilizowanych, zapomina on jednak o warunkach wynikających ze społecznej i ekonomicznej organizacji, a obok uzdolnień psychicznych jako techniczne uzbrojenie jednostki lub całego społecznego zrzeszenia grających rolę decydującą w procesie doboru.