W rozdziale o przyrodniczych podstawach socjologii wykazałem prawomocność biologicznych zasad i w ich znaczeniu ogólnym zarówno dla organicznego, jak też dla społecznego i duchowego świata. Powstawanie narzędzi jako projekcji organów, można jednak wyjaśnić w sposób bardziej realistyczny niż to uczynił Kapp.

Wyłącznie porównawcze stanowisko nie wystarcza. Pochodzenie i rozwój narzędzi należy również rozumieć wedle ogólnych pojęć biologicznych i wykazać, że czynności dokonywane przy pomocy narzędzi są specjalnym faktem, który pozostał z ogólnych czynności organów. Należy poszukać odpowiedzi na pytanie, jak mogły na pewnym stopniu rozwoju pojawić się przyczyny techniczne w naturalnym procesie rozwojowym organizmów i jak mogły wywołać tak ważne przeobrażenia życia nadając mu społeczne i duchowe formy. Na to nie wystarcza stanowisko biogenetyczne. Należy raczej za pomocą genetycznej i porównawczej metody przejść dzieje organów zwierzęcych, aby techniczne dzieje człowieka w całości zamknąć w ramach naturalnego rozwoju. Należy przedstawić historyczno-rozwojowy związek organiki i techniki, przy czym porównawczy przegląd organów zewnętrznych zwierząt służących im dla przystosowanie się do danych warunków istnienia przygotuje nas do zrozumienia projekcji organów genetycznie, oraz do wyjaśnienia wzajemnego oddziaływania narzędzi na fizyczny ustrój i budowę ciała ludzkiego. W przyszłym rozdziale uwzględnimy drugą stronę kwestii, mianowicie związek genetyczny między psychicznym a technicznym rozwojem wykażemy w sposób wyczerpujący.