Tą rodziną jest rasa biała, a w niej rodzina aryjska, od której, jak twierdzi Gobineau, wzięła początek również i egipska i chińska cywilizacja. Właściwie jest to hipoteza ale jednak mieści się niej dużo prawdopodobieństwa. Bądź co bądź jednak Gobineau przecenia znaczenie rasy, gdy postęp lub zastój czyni niezależny od miejsca zamieszkania i gdy całkiem nie bierze pod uwagę ekonomicznych warunków.

Kulturalno historyczne procesy nie obejmują wyłącznie ludów cywilizowanych, lecz w szerszym rozumieniu pojęcia kultury przeciwstawianej historii naturalnej organizmów, także i tak zwane plemiona dzikie. Jeżeli dzieje ludzkiego historycznego rozwoju opierają się na walce ludów, to należy rozróżniać trzy stopnie tej walki i doboru ludów: walka plemion dzikich między sobą, walka dzikich z cywilizowanymi ludami oraz walka między narodami cywilizowanymi, czyli między „państwami” jak zwykle mówimy.

Na tych trzech stopniach przyczyny i następstwa. doboru historycznego są bardzo różne. Dla większości ludów dzikich walka jest normalnym stanem rzeczy. Istnieje tu jej konieczność przypominająca poniekąd warunki zwierzęcego życia; tu bowiem nie tyle ekonomiczna praca, ile walka napastnicza i zdobywcza, łowy i wojna dostarczają środków utrzymania.