Ponieważ zaś technika jest podstawą ekonomicznego życia, a logika duchowego, badanie związku między działalnością logiczną a techniczną wykaże warunki zasadnicze, z których całe duchowe i materialne dzieje cywilizacji wykwitają. Niewątpliwie dalszym zadaniem będzie wykazanie, że tak jak technika jest tylko poszczególnym objawem ogólnej wymiennej działalności, tak i logiczne duchowe życie człowieka z punktu widzenia badań ogólnych nie jest niczym innym, jak szczególnym objawem powszechnego psychicznego życia przyrody.

Około rozstrzygnięcia tej kwestii zasłużył się bardzo Ludwik Geiger w swej książce o „Pochodzeniu i rozwoju ludzkiego rozumu i mowy”. Wszędzie, gdzie tylko człowiek pojawi się na ziemi, właściwą mu istotną cechą jest rozum. Czy narzędzia jego i sprzęty są z kamienia, czy z żelaza, proste, czy tak kunsztowne jak tylko sobie wyobrazić możemy, zawsze dlatego tylko właśnie, że są śladem czynności rozważnej i myślącej uznajemy w nich cechy ludzkie.