Zaznaczenie tej różnicy może budzić podejrzenie, że wraz z nią wprowadzać zechcemy dualizm Wallace’a choć w innej formie. Jednakże nie tak się rzeczy mają. Równolegle z uczłowieczeniem fizycznym musi się pojawić i duchowe. Jak wykazaliśmy, że same badania fizjologiczne nie wyjaśniają faktu uczłowieczenia, lecz niezbędną materialną przyczyną rozwoju ciała ludzkiego było posługiwanie się narzędziami, tak samo bliższe zbadanie stosunku między technologią a psychologią udowodni, że wznoszący się po szczeblach organicznych stworzeń człowiek, tylko dzięki technicznemu uzbrojeniu swej ręki stał się „zwierzęciem rozumnym“—„zwierzęciem przyczynowemu. Dla wyjaśnienia duchowego uczłowieczenia nie wystarcza „fizjologia myśli”, wyłącznie psycho-fizjolologiczna nauka rozwoju; należy z nią połączyć taki sposób naukowego badania, który można by nazwać psychotechniką świadomości logicznej.

Jest ono rozwinięciem teorii ekonomicznego materializmu Marksa, która orzeka, że ekonomiczne stosunki danej formy społecznej nierozerwalnie są związane z jej umysłowym życiem.