Dowodzi on, że projekcja organów jest źródłem przedmiotowości, przy czym narzędzie gra rolę łącznika między wolą a zamierzoną czynnością. Zwierzę musi w swych pracach poprzestawać na swych organach naturalnych; człowiek dzięki swemu rozumowi zdobył narzędzie; czynności jego są pośrednie. Odrębność a zarazem i znaczenie narzędzia polega na tym, że jest ono zarazem częścią podmiotu, i przedmiotem zewnętrznym. Przez narzędzie wprowadza się organiczną czynność zwierzęcia w pole widzenia wzroku, najdoskonalszego zmysłu dla postrzegania stosunków w czasie i przestrzeni. Ten psychofizyczny a zarazem psychotechniczny proces rozebrał Noiree w dokładnej analizie i wykazał, jak techniczna czynność rozwija świadomość. „Ruch zostaje postrzeżony jako ruch”. „Przedmiotowość i zrozumiałość, to dla ludzkiego poznania jedno i to samo“’

Ja sam w swym „Systemie świadomości moralnej” w rozdziale o pierwotnych dziejach moralnej świadomości próbowałem przedstawić proces rozwoju myśli w formie pogłębionej przez teorję poznania Kanta, oraz wykazać, że czynność techniczna i logiczna wzajemnie sobie odpowiadają, a przedmiotowe pojęcie przyczyny powstaje z odczuwanego zmysłowo i organicznie działania za pośrednictwem samodzielnych narzędzi i wywoływania widzialnych następstw.