Nawet historia religii, o ile pomija tę materialną podstawę, jest bezkrytyczną. Istotnie jest o wiele łatwiej przez analizę mglistych religijnych pojęć dociec ich ziemskiego jądra, niż odwrotnie z każdorazowych stosunków życiowych rozwinąć ich nadziemskie odbicie. Jedynie ta ostatnia metoda jest materialistyczną, a zatem naukową. Braki abstrakcyjnego przyrodniczego materializmu, wykluczającego proces historyczny, poznać można już po abstrakcyjnych ideologicznych wyobrażeniach jego przedstawicieli, skoro ci tylko po za ciasną dziedzinę swej specjalności wykroczą“.  A zatem dzieje organologii zwierzęcej i technologii ludzkiej zestawia Marks ze sobą. Głębsze genetyczne dociekania wyprowadzają na jaw wielką prawidłowość zarówno w działalności organów jak i narzędzi. Od organów i narzędzi w równej mierze zależne są warunki życiowe zwierząt i ludzi; a kiedy fizjologia zwierząt wykazuje ścisły związek między fizycznym ustrojem organów zwierzęcia, mianowicie jego systemu nerwowego a stopniem jego umysłowości i uspołecznienia, nieuchronnym systematycznym uzupełnieniem tej myśli jest uznawać w organizacji narzędzi i przyrządów pracy ludzkiej sięgających poza organiniczną istotę zwierzęcia, materialnej podstawy całego umysłowego i społecznego życia ludzkości.