To genetyczne zbadanie pochodzenia narzędzi poddaje je prawom ogólnego rozwoju. Nie są one czymś absolutnie nowym w biegu zjawisk; one jednak zapoczątkowały nową organizację życia, której wysokie znaczenie najdosadniej występuje w zdaniu, że świat ludzki o tyle jest wyższym od zwierzęcego, o ile zwierzęcy od roślinnego. Prawa różniczkowania, przystosowania, doboru i udoskonalenia rządzą tak samo rozwojem narzędzi, sprzętów, broni, maszyn i instrumentów jak organów. Natomiast prawo naturalnego doboru osobników organicznych ulega zmianie zarówno w swych środkach jak ostatecznych wynikach. Główna przyczyna tej zmiany leży w tym, że narzędzie do walki służące pozostaje tylko w funkcjonalnej łączności z osobnikiem, a nie w organiozno-cielesnej. Do sił osobistych przybywają nieosobiste, które mogą nie być w ścisłym, naturalnym związku z osobnikiem organicznym. Ta różnica techniczna i wynikająca z niej ekonomiczna posiada niesłychaną doniosłość dla doboru zwierzęcego i ludzkiego. Z drugiej strony psychiczne i logiczne siły połączone nierozdzielnie z postępem technicznym wywołują i różnice.